Laborijn - samen werkt


De Steck steunt de organisatie Laborijn. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat iedereen zijn plekje in de maatschappij vindt. 

Laborijn is een werk- en ontwikkelbedrijf. Wij helpen mensen bij het vinden van betaald werk en als dat (nog) niet lukt ondersteunen wij bij het meedoen in de maatschappij. Elke inwoner moet de kans hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven. Dat is de ambitie van Laborijn. Laborijn zet zich ervoor in dat inwoners naar vermogen mee kunnen doen in onze samenleving. Bij voorkeur helpen wij mensen naar een zo regulier mogelijke werkplek. Als werk nog een stap te ver is bieden we hulp in de vorm van ondersteuning, met een re-integratietraject of begeleiding naar een vorm van (maatschappelijke) participatie.