Schrijf een stichtingsakte van een stichting met een maatschappelijk doel. SWLO


Studie-Werksucces met Leer Orkest is veel meer dan een Orkest. Het is een initiatief waar verschillende netwerken bij elkaar komen van jong tot oud en van werknemer tot werkgeven en nieuwkomer. Samen aan de slag om preventief uitval te voorkomen op basis van wetenschappelijk onderzoek. 

Doelstellingen

Het SWLO als uniek project naar een hoger podium tillen in de Achterhoek, Gelderland en door te laten groeien naar meerdere leerorkesten. Daarvoor is een stichting nodig om de pilot waarin het de afgelopen drie jaar heeft gedraaid een definitieve vorm te geven. SWLO Nederland krijgt definitief vorm.

Vraagstelling

Onderzoek aan welke verplichtingen het SWLO moet voldoen om zich in te schrijven als stichting bij de kamer van Koophandel. Schrijf vervolgens een concept stichtingsakte. Het eindproduct wordt aan een notaris voorgelegd ter beoordeling.

Bekijk hier de video van team SWLO