Over ons

De Steck is een initiatief van negen ondernemers uit de regio Doetinchem. Zij zien innovatie als een urgente randvoorwaarde om in de toekomst economische continuïteit en groei te realiseren. Daarbij gaat het in eerste instantie niet om de continuïteit van het eigen bedrijf, maar om de continuïteit en groei in de regio en de sector waarin hun bedrijven werkzaam zijn.

Video 'Het begin'

In De Steck komt een breed pallet van ondernemers samen, variërend van ontwerpers en dienstverleners tot makers en gebruikers van techniek. Zij vormen de Community van De Steck. Dankzij de drie-eenheid Overheid, Onderwijs en Ondernemers kunnen binnen deze Community probleemstellingen en uitdagingen gedeponeerd worden die vervolgens ‘opgepakt en verder gebracht worden’.

Zo zijn de activiteiten van De Steck erop gericht om startups niet alleen te laten starten, maar ook tot bloei te laten komen tot een succesvolle onderneming. We heten niet voor niets De Steck. Een stek groeit en bloeit, omdat wij zorgen voor de juiste omstandigheden: plannen worden gesmeed in het juiste (ondernemings-)klimaat. Gevoed door de aanwezige, vruchtbare kennis én door de kruisbestuiving tussen ondernemers, onderwijs en overheid worden deze plannen geconcretiseerd.