Waar groei begint

Iedereen heeft ideeën. In het innovatiecentrum De Steck worden ze concreet. De Steck is een broedplaats voor ondernemers, onderwijs en overheid. De prestaties die in De Steck geleverd worden overstijgen het persoonlijke succes. Die gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen dragen namelijk in sterke mate bij aan een innovatieve en duurzame toekomst.

Houd mij op de hoogte over de Steck

Nieuws

Stecker-Café: Natuur geïnspireerde innovatie, enorm succes

Stecker-Café: Natuur geïnspireerde innovatie, enorm succes

Dr. Ing. Bob Ursem, Scientific director Botanic Garden TU Delft hield op 7 oktober jl. een zeer inspirerende lezing over op de natuur geïnspireerde innovatie.

De natuur geeft ons daarin veel voorbeelden, inzicht in processen en hoe wij hiervan kunnen leren om innovatieve oplossingen te bedenken die niet alleen deze problemen kunnen mitigeren, maar ook die ons kansen geeft om met nieuwe inzichten en nieuwe methodieken kansen te creëren voor nieuwe en opkomende toekomstige economische modellen en uitdagingen voor het bedrijfsleven.

Lees meer

 

"Hij sloot af met een oproep aan het bedrijfsleven om zich in deze op de natuur geïnspireerde innovatie te verdiepen"

                                     

 

 Broedplaats

Broedplaats voor talent

Om plannen waar te maken heb je diversiteit nodig.
Diversiteit in denkwijzen, in achtergronden en in disciplines.
Pas dan kun je het samen waarmaken.  

Het devies van de Steck is:
- Zoveel mogelijk partijen met elkaar verbinden
- Verbinden leidt tot meerwaarde
- Open staan voor samenwerking
- De toevallige ontmoeting leidt tot verrassende ontdekkingen
- Samen op weg naar een innovatieve en duurzame samenleving

               

Kom broeden bij De Steck

Onze brochure

Download onze brochure