Waar groei begint

Iedereen heeft ideeën. In de community van De Steck worden ze concreet. De Steck is een broedplaats voor ondernemers, die gefaciliteerd en ondersteund door overheid en onderwijs tot bloei komen. De prestaties die in De Steck geleverd worden overstijgen het persoonlijke succes. De gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen dragen namelijk in sterke mate bij aan een versterking van het woon- en werkklimaat van De Achterhoek.

Broedplaats

Verbinden met innovators, starters en incubators.

Om plannen waar te maken heb je diversiteit nodig. Diversiteit in denkwijzen, in achtergronden en in disciplines. Pas dan kun je het samen waarmaken. De volgende bedrijven maken al deel uit van de Steck-community.

Kom broeden bij De Steck

Evenementen

Alle evenementen

Onze brochure

Download onze brochure