Stichting HomePlan


HomePlan bouwt huizen voor de allerarmsten. Een huis biedt veiligheid en bescherming tegen regen, kou en ziektes. Een veilig huis is het begin van een betere toekomst. Het huis is namelijk geen doel op zich maar een middel om bewoners een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Met een huis als middel bouwen we samen aan een betere toekomst! 

HomePlan is een kleinschalige ontwikkelingshulporganisatie die huizen bouwt voor de allerarmsten in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. Daarnaast ondersteunen we aanvullende gemeenschapsprojecten gericht op de toekomst van onze projectdeelnemers zoals moestuinen, computerscholen en caregivers, lokale vrouwen die weeskinderen onder hun hoede nemen.  We werken aan een huis, thuis en toekomst. Sinds de oprichting heeft HomePlan al ruim 4.200 huizen gebouwd voor en met arme families. HomePlan staat voor kleinschaligheid, transparantie en effectiviteit. Wij meten de impact die onze projecten hebben op de deelnemers, zodat we zeker weten dat we daadwerkelijk een huis, thuis en toekomst bieden aan de allerarmsten. HomePlan werft fondsen bij particulieren, bedrijven en vermogensfondsen. Tevens organiseert HomePlan bouwreizen om zakelijke donateurs een kijkje in de keuken te bieden. HomePlan heeft een CBF