Founding partners

Negen bevlogen ondernemers uit Doetinchem en omgeving hebben elkaar gevonden in een gedeelde maatschappelijke visie op de toekomst. De wereld staat voor grote uitdagingen om de snelgroeiende wereldbevolking te voeden, zonder de aarde en haar grondstoffen uit te putten. Ook moet de verdere digitalisering en robotisering in goede, verantwoorde banen geleid worden. Juist Oost-Nederland, en De Achterhoek in het bijzonder, kan hierin met zijn lange historie in de maakindustrie en het daarbij behorende innovatieve karakter, een belangrijke rol spelen. Om zo ook de positie van onze regio, een streek waarmee de Founding Partners zich nauw betrokken voelen, te verstevigen. Ook voor de toekomstige generaties willen zij van de Achterhoek een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied maken.

De Founding Partners hebben de fundering en de eerste stenen gelegd en nodigen iedereen uit om mee te doen.