MARKTONDERZOEK CONSUMENTEN / BEZOEKERS AAN DE BINNENSTAD VAN DOETINCHEM


Binnenstadbedrijf Doetinchem heeft een bestuur dat is samengesteld uit afgevaardigden van ondernemersorganisaties in de binnenstad (retail en horeca). Dit zijn de vereniging van vastgoedeigenaren en de gemeente Doetinchem. Het bestuur maakt beleid en houdt toezicht op de uitvoeringsorganisatie en de besteding van middelen. Een team van professionals draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van projecten, activiteiten en evenementen. Ook sturen ze de werkgroepen aan waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en externe partijen participeren. 

Doelstelling

Het doel van het bestuur van de binnenstad Doetinchem is om antwoorden te krijgen op selectieve vragen, die duidelijkheid geven omtrent het bezoekmotief aan de binnenstad. Ook zijn zij benieuwd naar de keuze om op bepaalde momenten in de week de stad te bezoeken. 

vraagstelling

Welke indicatoren en belevingswaarden zijn reden om de binnenstad van Doetinchem te bezoeken? En ook zeker welke redenen zijn er om de binnenstad van Doetinchem niet te bezoeken?  

Bekijk hier de video van Team Binnenstad