Achterhoek Open Innovatieprijs: Battle Iconica


Bedrijf:

Iconica richt zich op de ontwikkeling van mobile apps, hololens toepassingen (voor o.a. neurochirurgie) en op embedded software in combinatie met mobile apps. Kennisoverdracht staat daarbij centraal, zodat de opdrachtgever vroegtijdig haar eigen project kan onderhouden. Dat beperkt afhankelijkheid en zorgt ervoor dat Iconica zich kan richten op hetgeen ze goed in zijn.

Vraagstelling:

Iconica stond samen met haar partners Teneo IoT en CityGard voor de uitdaging dat rondom ondergrondse afvalcontainers veel afval wordt bijgeplaatst. Die bijplaatsingen zijn een smet in de stad. CityGard vecht het probleem aan door tuintjes rondom de container te plaatsen. Afval in de tuin gooien doe je immers niet. Die psychologische drempel wordt nog eens verhoogd als je weet van wie die tuin is. Daarom werken studenten van Iconica nu aan een softwaretoepassing waarbij sensoren in de tuintjes geplaatst worden en het tuintje geclaimd kan worden door buurtbewoners. Middels antropomorfisme worden buurtbewoners ertoe bewogen de tuintjes te onderhouden, dat zorgt voor cohesie, minder zwerfafval en minder onderhoudskosten voor de gemeente.

De doelstelling van deze challenge was zwerfafval reductie, en reductie van bij plaatsingen. Zorgt voor een groene en schone omgeving.