EEN ROBOT IN DE STERKLINIEK DOETINCHEM


De Sterkliniek is een dierenartspraktijk die vooral gericht is op het behandelen van gezelschapsdieren.

Doetsltelling

Voor deze challenge /opdracht moet onderzoek gedaan worden of het inzetten van de robot genaamd Cruzr in een dierenkliniek haalbaar is en op welke manieren het de werkdruk kan gaan verlagen.

Hierbij dient gekeken worden naar:
-Geschikte functies voor de robot (o,a aanmeldzuil, timing infuus, nachtbewaking)
-Het effect van de robot als aanmeldzuil op de het gedrag van honden.
-Optimaliseren van de User Interfase voor de optie aanmeldzuil.

onderzoeksvraag

Wat zijn geschikte toepassingsmogelijkheden van een zorgrobot in de Sterkliniek(dierenkliniek)