Ontwikkel visie die bijdraagt aan een maatschappelijk betere verdeling van middelen


Presentatie

doelstelling

Ontwikkel een visie die een bijdrage levert aan de beter verdeling van middelen. Gastvrijheid voor allen gewaarborgd op de lange termijn en de verbinding legt in een bepaald gebied (regio). Een eerste verkenning wordt gemaakt aan de hand van een "Steckaton" in de Steck Innovatiecentrum in Doetinchem door leerlingen van het Graafschap college.

vraagstelling

Ontwikkel de opzet, de doelstelling en de visie van een maatschappelijke stichting die een bijdrage levert aan de beter verdeling van middelen. Dit alles op basis van de uitkomsten van de "Steckaton".