RENSA WINNAAR DE STECK BATTLE 2023


 

ONTWIKKEL EEN JIT MODEL VOOR DE BOUWPLAATS

Rensa is een Achterhoeks familiebedrijf dat van regionale groothandel uitgroeide tot een van de grotere aanbieders en groothandels in verwarming en ventilatie op de Nederlandse markt. Vandaag de dag wordt Rensa, de enige groothandel in de installatiemarkt die nog echt in Nederlandse handen is, geleid door de derde generatie van de familie Heijink.

DOELSTELLING

“Rensa Family heeft aangegeven dat op de afdeling prefab, het *productie en logistieke proces niet voldoende inzichtelijk is en dat deze volgens de huidige wijze niet georganiseerd en gestructureerd is, zoals Rensa Family dit zou willen. Bij deze projecten worden de installaties die Rensa Family aan moeten leveren voor de klant uit een 3D-model gehaald. Het probleem dat zich afspeelt in de praktijk, is dat het aangeleverde 3D-model van de bouw niet compleet is en gedurende de bouw nog verandert. Daarbij verandert niet alleen het model, maar ook de bouwplanning. Hierdoor is er continue communicatie nodig tussen Rensa Family en de klant en dit resulteert in interpretaties en foutgevoeligheid. Deze projecten zijn door de vele informatiestromen tijdintensief en niet schaalbaar. Dit betekent dat het aantal (tijds)verspillingen in dit productie en logistieke proces gereduceerd zullen moeten worden. Ook moet in kaart gebracht worden hoeveel verspillingen plaatsvinden. Dit zal als startpunt worden gezien aan het begin van het onderzoek, waarbij gestreefd wordt om de verspillingen met 30% te reduceren.

vraagstelling

Optimalisatie van het prefabricageproces om vanuit het digitaal model de materialen op het juiste moment JIT. Op de bouwlocatie te krijgen.

Bij Just in Time worden alle processen zo inrichten dat het eindproduct of het deelproduct precies geleverd wordt wanneer het benodigd is. Dit bespaart veel onnodige voorraad en voorkomt wachttijden met alle bezwaren van dien.