Biodiversiteit: Ontwikkelen van milieuvriendelijk bermbeheer


 

De stichting heeft een innovatief en experimenteel karakter. Steun is veelal lastig te verkrijgen, banken en andere formele instanties vereisen financieel en inhoudelijk onderbouwde plannen. Deze stichting kent weinig tot geen kleine letters en heeft een enorm bereik. We katalyseren mooie plannen, gebaseerd op de inhoud. Experimenteel is de werkwijze: je hoeft niet terug te betalen, maar dat mag wel. Die verantwoordelijkheid leggen we bij jou neer, op basis van vertrouwen, zodat vervolgens ook weer anderen kunnen profiteren van het stichtingsbudget!

Doelstelling

De natuur in Nederland is schaars/verdwijnt.-Bermen bieden kansen om de biodiversiteit te vergroten. Bijvoorbeeld bewustwording, biologie, plantenkennis, ecologie, economie, effect van menselijk handelen (afval, drukte op de weg?) en biodiversiteit zoals dat vooraf is gedefinieerd.
Schrijf een plan van aanpak en voer het plan uit voor deze mooie bio diverse berm (een prachtige berm creëren die een lust voor het ecologische oog is). Voer in samenwerking met partijen, die zich conformeren aan deze challenge het plan uit en probeer op basis van feiten en onderbouwingen een verandering teweeg te brengen van onze huidige manier van bermbeheer.

vraagstelling

Welke stappen moeten er worden genomen om de doelstelling die hierboven staat beschreven te realiseren in 2024? Voorbeelden van deelvragen zijn:
• Wat verstaan wij onder een biodiversiteit?
• Hoe zien de bermen er nu uit?
• Hoe worden bermen nu beheert?
• Hoe kan biodiversiteit leiden tot meervoudige waardecreatie en wij niet alleen uit economische motieven iets doen.
• Welk insecten-vriendelijk zaadmengsel is het meest geschikt?
• Wat zijn de voor- en nadelen van biodivers bermbeheer.

Bekijk hier de video van Team Biodiversiteit