Steck Battle 2022 Royal Eijkelkamp


 

doelstelling

Met de joint venture SOIL Valley hopen Royal Eijkelkamp en HAL24K middels samenwerking en kennisdeling uit te groeien tot internationale voorkeursleverancier in oplossingen voor bodem- en wateronderzoek. Om dit doel te realiseren wordt de scope van het project gebaseerd op succes- en faalfactoren van business ecosystems en een projectie op strategische ontwikkeling van SOIL Valley richting de toekomst. 

Het onderzoek focust op de faal- en succesfactoren bij het ontwikkelen van een veerkrachtig business ecosysteem en de aanknopingspunten hiervan op bij de doorontwikkeling van SOIL Valley als toonaangevende campus in een mondiaal business ecosysteem. 

vraagstelling

Wat zijn de aanknopingspunten voor SOIL Valley om zich op het gebied van toegepast bodemkundig onderzoek te ontwikkelen tot een toonaangevende campus in een mondiaal business ecosysteem?