MASTERCLASS: VAN NATUUR NAAR BUSINESS


De 'Masterclass' en zomerborrel worden gehouden op:
6 JUNI 2023 van 16.00-17.30/19.00 uur 
bij de Steck Innovatiecentrum, Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem.

VAN NATUUR NAAR BUSINESS!
De grote maatschappelijke uitdagingen waar de mensheid in deze eeuw mee te maken krijgt vragen om een fundamenteel andere oriëntatie op de samenleving en de natuur. Lange tijd leken natuurlijke hulpbronnen onuitputtelijk, maar onheilspellende publicaties over het klimaat, het milieu en de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen, vereisen fundamenteel andere keuzes in het gedrag van burgers, bedrijven en overheden.
 
In het #symbioceen gaat het om het hervinden van een nieuwe balans tussen de mens en de natuur. De natuur heeft de mens veel te bieden. Inzichten uit opkomende wetenschappen zoals de #biomimicry (biomimicry is de nabootsing van de modellen, systemen en elementen van de natuur met als doel complexe menselijke problemen op te lossen) en #biofili (biofilie- hypothese (ook wel BET genoemd) suggereert dat mensen een aangeboren neiging hebben om verbindingen te zoeken met de natuur en andere levensvormen) bieden interessante aanknopingspunten voor een duurzaam herstel.
 
Waardecreatie in het symbioceen gaat dan ook over de concrete aanknopingspunten voor verschillende maatschappelijke stakeholders, waarmee zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen bij het investeren in een nieuwe balans.
#FrankCroes: Partner at CMA, Program Manager Circular Economy at #HAN University of Applied Sciences

 

Aansluitend ben je ook uitgenodigd voor onze ZOMERBORREL

Ik meld mij aan

Hoe zit het met mijn privacy?