Versimpelen van de near-miss (bijna) ongevallenregistratie

Afgerond


het bedrijf

Signify is marktleider van verlichting.
Signify Winterswijk is onderdeel hiervan en maakt klant specifieke armaturen voor de professionele markt. Hieronder een video die een indruk geeft van de fabriek en onze producten.

Vraagstelling

Binnen Signify hechten we veel waarde aan safety. Daarom zijn er doelstellingen gemaakt om alle “bijna ongevallen” op te lossen maar deze moeten we ook registreren als bewijslast.
Doordat veel bijna ongevallen opgelost worden in gebieden waar men bijna niet met een computer werkt wordt veel registratie niet gedaan. Op dit moment wordt dit nog bijgehouden door een Excel file waar de informatie wordt opgeslagen.

We zijn op zoek naar een oplossing die de registratie makkelijker maakt zodat deze drempel wordt verminderd of waarbij de registratie in ieder geval niet meer als last wordt gezien.