Opslag van hemelwater

Afgerond


Mesh Construction Technology houdt zich bezig met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Waterpeil stijgt door het smelten van de ijskap. Regen valt steeds vaker of te veel of te weinig met als gevolg wateroverlast of tekort. Daarnaast zien we ook nog de gemiddelde temperatuur van de aarde toenemen, wat zich uit in extreme hitte en extreme kou. Hiervoor hebben zij oplossingen bedacht en willen deze oplossingen verder concretiseren.

VRAAGSTELLING

De vraagstukken die zij hebben richten zich op de waterhuishouding.  Voor het wateropslag heeft MCT een oplossing bedacht. (DRØP regenwatersysteem) Het tekentafelmodel is af en wil men een stap verder. Daarvoor heeft het bedrijf diverse vragen op commercieel vlak, circulair vlak en op het vlak van woongenot.

Voordat het product op markt gebracht kan worden heeft men nog behoefte aan meer informatie; De vragen waarop MCT antwoord zoekt zijn:1. Commerciële vraag: Aan welke USP’s moet DRØP Regenwatersysteem voldoen?
• Behoefte particulieren (voor verschillende type woningen/doelgroepen)
• Marktverkenning bestaande systemen
• Verkenning van behoefte Regenwater (tuin sproeien/buffer), Grijs water (wasmachine/WC), en Infiltratie (HWA afkoppeling)
• Welk minimale installatie packet, dat geschikt is voor opschaling
• Welke uitbreidingsmogelijkheden in het installatiepakket zijn (op termijn) mogelijk (Smart Buffer, etc.)
• Subsidie kansen gemeenten en de voorwaarden daarvan
• Vermarkting via groothandels/Retail
• Marketing kanalen
• Vergelijk met oplossingen/aanbod in het buitenland (waar bijv. waterschaarste is)

2. Welke circulaire eisen kan aan DRØP Regenwatersysteem gesteld worden?
• Materiaalkeuze, productie en behandeling KNØP systeem
• Materiaalkeuze, productie watercontainers
• Terugname/Recycling
• Verhuurmogelijkheden?
• Welke aspecten scoren we goed op en welk label kan van toepassing zijn, bijv. NLGreenlabel
• Keuze voor minimum circulair to maximum circulair

3. DRØP Groene wand: Hoe kan Biodiversiteit bevorderd worden en hoe is de groenbeleving (woongenot)?
• Biodiversiteit (hoe, wat, welke bevordering) versus groenbeleving
• Typen beplanting in DRØP Groene wand, gegeven mogelijke bewateringsystemen
• Onderhoudbaarheid
• Kostenaspect: wat mag biodiversiteit kosten (wat levert het op?)