Onderzoek om verpakkingsmateriaalstromen inzichtelijk te maken

Afgerond


Het reduceren van het gebruik van verpakkingsmaterialen bij transport. KPI’s te vormen die de afvalstromen uit verpakkingen inzichtelijk maken. Hierdoor is het voor Rensa Family Company duidelijk of de jaarlijkse reductie van 10% gehaald wordt en worden de verschillende afvalstromen weergegeven. Om dit te bewerkstelligen moet worden onderzocht welke PI’s er nodig zijn om de gevormde KPI’s te kunnen meten. Het gewenste resultaat zal een implementatie plan zijn waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe de KPI’s geïmplementeerd en bijgehouden kunnen worden.De doelstelling van dit project is afvalreductie en kostenbesparing.