Community

Participanten, zogenaamde community-members van De Steck, dragen gezamenlijk bij aan een circulaire economie. De Steck verbindt zich aan onderwijs- en kennisinstellingen. Het gaat daarbij om instituten, universiteiten, vo, mbo- en hbo-onderwijs. Dus verschillende kennisniveaus en diverse disciplines. Dit gekoppeld aan bevlogen ondernemers die ook weer uit verschillende vakgebieden komen, maakt van onze community een daadkrachtig geheel.

Exclusieve toegang

Het gedeelte waar u zich nu bevindt (Community), wordt straks alleen toegankelijk voor community-members van De Steck. Binnen deze omgeving kunnen zij vraagstukken deponeren, in algemeenheid of specifiek gericht aan een ander community-member. Zo helpen zij elkaar en deze synergie bevordert de effectiviteit en het unieke karakter van De Steck.