Communicatieplan schrijven over waarde van reststromen


Voor gemeentes, waterschappen en natuurorganisaties zijn deze natuurlijke reststromen vaak nog een grote kostenpost. Grondstoffen Collectief Nederland (GCN) helpt bij het opnieuw organiseren van de waardeketens én het meervoudig en hoogwaardig verwaarden van de reststromen. Dit betekent dat je als overheid een andere rol in de keten krijgt; van grondstoffenleverancier tot aanbesteder en van vergunningverlener tot mogelijke launching customer. Omdat je dit als overheid samen met bedrijven, ondernemers, kennisinstellingen moet oppakken om tot echte verandering te komen biedt GCN jouw regio een complete aanpak.

Een Grondstoffen Collectief draagt bij aan het in kaart brengen, verzamelen, opslaan en verwerken tot aan de ontwikkeling, productie en marktrijp maken van nieuwe grondstoffen en producten in de regio.

doelstelling

Het bewustmaken van de waarde van reststromen.

Onderzoeksvraag

Maak een communicatieplan met de inhoudelijke vormgeving en boodschap waarbij de doelstelling gerealiseerd kan worden.