Haalbaarheid van het Energie landschap


Pape Creavorm is gespecialiseerd in het ontwikkelen van concepten en productontwikkeling. 

 

Challenge

Haalbaarheid van het idee ‘Energie landschap’ onderzoeken.  Tevens is de doelstelling het rendement van het ''Energie landschap'' onderzoeken. 

 

Onderzoeksvraag

 

Wat is het verwachte financiële rendement per pal per jaar: 

(bouwkosten, opbrengst, levensduur) 

  1. windturbine? 
  2. de zonnecellen?
  3. de‘Energie landschaps-paal (wind en zon stand gekoppeld)? 
  4. de ‘Energie landschaps-paal’ (wind en zon standonafhankelijk?
  5. Wat is de grondopbrengst (landbouw + natuur+energie) van 1 ha. (90    palen) ‘Energie landschap? (uitgaande van de gemiddelde grond   opbrengst/ha.) 
  6. Kan er een prototype van de energiepaal (wind/zon) worden gemaakt?