Duurzame vlag, vervolgonderzoek


doelstelling

Wonion is een ambitieuze wooncorporatie met ongeveer 4.000 woningen. Wij bieden goede en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek. Om die te realiseren, investeren wij in duurzaam wonen. Op de watertoren, van het hoofdkantoor van Wonion, in Ulft wappert al jaren de vlag van het DRU-industriepark. Deze blijkt niet erg weersbestendig, waardoor deze ieder jaar minimaal 4 keer vervangen moet worden.  Naast de kosten die dit met zich meebrengt, is de blik op een half weggewaaide vlag ook niet bepaald een visitekaartje.  

Daarnaast is, vanuit het oogpunt duurzaamheid, besloten dat er geen nieuwe vlag meer opgehangen zal worden. Het materiaal van de vlag (PET-flessen) verdwijnt namelijk steeds in de natuur: vooral de Oude IJssel. 

De opdrachtgever vraagt studenten een passende oplossing te bedenken voor het bovenstaande probleem. Het te ontwikkelen alternatief voor de DRU-vlag op de watertoren dient naast een geschikte blikvanger van formaat ook een duurzame oplossing te zijn. Het DRU-industriepark logo zou echter wel op de toren zichtbaar moeten zijn. Het plaatsen van een windvaan lijkt vooralsnog geen geschikt alternatief aangezien deze wellicht niet groot genoeg kan worden uitgevoerd om ook op grote afstand goed zichtbaar te zijn. 

vraagstelling

Het prototype dat is ontwikkeld door leerlingen van het technasium moet nu verder uitgewerkt worden. Het is de bedoeling dat dit idee nu in een fase komt van realisatie. Studenten van het HBO kunnen aan de slag om het prototype te ontwerpen zodat mbo studenten het ontwerp kunnen maken. Het zou mooi zijn als aan het einde van het jaar er een product op de toren staat.