Carboncraft


Carboncraft heeft zich gespecialiseerd in de optimalisatie van Biovergisters. Door het toepassen van speciaal ontworpen bioprocessen en microbiële cellen, wordt CO2 afgevangen en gebruikt voor groen biogas en /of biochemisch met extreem lage energie in de bioreactor. De cellen hebben een sterke CO2-gebruikende route en kunnen groene energie produceren en/of biochemicaliën waarderen bij omgevingscondities. De ontworpen bioreactor maakt toepassing in industriële processen op grote schaal mogelijk. We leveren complete oplossingen voor CO2-reductie en -recycling en de afgevangen CO2 wordt omgezet in energie en / of biochemisch in de CO2-uitstootende industrieën.